21/06/2024 07:51 CH
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG - KHÓA XI NĂM 2024"
Thống kê
Đợt thi Tuần thi test Phần mềm (23/05/2024 - 31/05/2024)
STT Địa phương Lượt tham gia
1 Đảng bộ thành phố Đà Lạt 101
2 Đảng bộ thành phố Bảo Lộc 7
3 Đảng bộ huyện Lạc Dương 83
4 Đảng bộ huyện Đức Trọng 9
5 Đảng bộ huyện Đơn Dương 1
6 Đảng bộ huyện Lâm Hà 3
7 Đảng bộ huyện Đam Rông 18
8 Đảng bộ huyện Di Linh 2
9 Đảng bộ huyện Bảo Lâm 1
10 Đảng bộ huyện Đạ Huoai 0
11 Đảng bộ huyện Đạ Tẻh 2
12 Đảng bộ huyện Cát Tiên 0
13 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 15
14 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh 1
15 Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0
16 Đảng bộ Công an tỉnh 0
17 Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt 0
18 Đảng bộ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt 0
19 Cơ quan, đơn vị, địa phương Khác 0
Tổng cộng 243
Thời gian còn lại của cuộc thi Tuần 01
: : :
ngày giờ phút giây