15/07/2024 08:48 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG - KHÓA XI NĂM 2024"

Thông tin dự thi

Đợt thi Tuần 04 (08/07/2024 - 15/07/2024)


Lưu ý: Vui lòng nhập đầy đủ tại các mục có đánh dấu *
 
 
Đối với Đảng viên, đề nghị các đồng chí chọn Đảng bộ và gõ chính xác tên Đảng bộ/Chi bộ cơ sở mình đang sinh hoạt