29/11/2023 11:08 CH
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
Thống kê
Đợt thi Tuần thi thứ Tư (04/09/2023 - 11/09/2023)
STT Địa phương Lượt tham gia
1 Sở, Ban, Ngành, Mặt trận, Đoàn thể, ĐV sự nghiệp cấp tỉnh 1.027
2 Tp. Đà Lạt 3.146
3 Tp. Bảo Lộc 4.717
4 Huyện Lạc Dương 1.270
5 Huyện Đức Trọng 1.489
6 Huyện Đơn Dương 883
7 Huyện Lâm Hà 4.936
8 Huyện Đam Rông 823
9 Huyện Di Linh 1.034
10 Huyện Bảo Lâm 6.236
11 Huyện Đạ Huoai 744
12 Huyện Đạ Tẻh 1.665
13 Huyện Cát Tiên 1.157
Tổng cộng 29.127
Chưa có đợt thi
: : :
ngày giờ phút giây