22/04/2024 10:15 CH
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
Thống kê
Đợt thi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (18/12/2023 - 29/12/2023)
STT Địa phương Lượt tham gia
1 Sở, Ban, Ngành, Mặt trận, Đoàn thể, ĐV sự nghiệp cấp tỉnh 655
2 Tp. Đà Lạt 2.498
3 Tp. Bảo Lộc 1.887
4 Huyện Lạc Dương 284
5 Huyện Đức Trọng 1.751
6 Huyện Đơn Dương 1.482
7 Huyện Lâm Hà 794
8 Huyện Đam Rông 1.135
9 Huyện Di Linh 1.086
10 Huyện Bảo Lâm 773
11 Huyện Đạ Huoai 921
12 Huyện Đạ Tẻh 1.054
13 Huyện Cát Tiên 521
Tổng cộng 14.841
Chưa có đợt thi
: : :
ngày giờ phút giây