15/07/2024 08:12 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG - KHÓA XI NĂM 2024"

Thông báo

Công văn số 1235-VD/BTGTU về Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh In trang
28/05/2024 05:23 CH

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bổ sung thể lệ Cuộc thi và đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo hưởng ứng, tham gia Cuộc thi:
1. Thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang chủ Cuộc thi tại địa chỉ: timhieunghiquyet.lamdong.gov.vn và trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh có link liên kết Cuộc thi. Tuần thứ nhất Cuộc thi sẽ bắt đầu từ đến 09g30 sáng thứ Hai, ngày 17/6/2024 và tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 09g30 sáng thứ Hai, ngày 12/8/2024.
2. Thi viết tin, bài tuyên truyền Cuộc thi, ngay sau khi bắt đầu Cuộc thi và kết thúc cùng thời điểm kết thúc Cuộc thi (từ 10g00 ngày 17/6/2024 đến 09g30 ngày 12/8/2024):
- Tác phẩm tham gia Cuộc thi phải là tác phẩm mới chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chuyên đề năm 2024 của tỉnh (đã nêu trong thể lệ Cuộc thi, ở mục II. Nội dung thi) và tuyên truyền về Cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh hoặc tại địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác.
- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được tham dự tối đa không quá 03 tác phẩm. Tác phẩm dự thi không quá 1.500 từ. Các tác giả gửi tin bài (file mềm) về Tổ biên tập tin bài qua địa chỉ btgtu@lamdong.gov.vn.
- Các tác phẩm dự thi không được sao chép của người khác dưới mọi hình thức, nếu trích dẫn để minh họa phải có chú thích rõ ràng; nếu vi phạm về bản quyền sẽ bị hủy bài dự thi hoặc hủy, thu hồi giấy chứng nhận, giải thưởng với trường hợp đạt giải.
- Tác giả, đồng tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm dự thi. Ban tổ chức lưu giữ các tác phẩm dự thi, không hoàn trả người dự thi và toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền.
- Tác giả dự thi phải ghi rõ họ và tên (trường hợp có bút danh, đồng tác giả thì ghi rõ để tránh nhầm lẫn); ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp; đơn vị công tác; địa chỉ.
3. Điều chỉnh: Điểm 1.1.2, mục VI. KHEN THƯỞNG của Thể lệ Cuộc thi như sau: Ban Tổ chức tặng giấy khen cho 03 cá nhân có số lượt tham gia Cuộc thi nhiều nhất.

Lượt xem: 789