15/07/2024 09:46 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG - KHÓA XI NĂM 2024"

Thông báo

QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Tổ Biên soạn bộ câu hỏi, Tổ Thư ký, Tổ Biên tập tin, bài Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” In trang
17/05/2024 09:57 SA

Quyết định số 125-QĐ/BTGTU, ngày 13/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Tổ Biên soạn bộ câu hỏi, Tổ Thư ký, Tổ Biên tập tin, bài Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”, gồm các đồng chí có tên sau:

Tổ Biên soạn bộ câu hỏi:

1.  Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng.

2.  Mời đồng chí Nguyễn Hữu Khuyến - Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên.

3.  Mời đồng chí Nguyễn Văn Chín - Trưởng phòng Mặt trận, Đoàn thể, các hội và Tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành viên.

4.  Đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vinh Quang - Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên.

5.  Đồng chí Phạm Hữu Hải - Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên.

6.  Mời đồng chí Đoàn Thị Ngọc - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên. 7.  Đồng chí Vũ Thị Thúy Ngà - Phó phòng Khoa giáo, an Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên.

8.  Đồng chí Vũ Thị Hồng Vĩnh - Chuyên viên chính phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên.

 

Tổ Thư ký:

1.  Đồng chí Trần Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng.

2.  Mời đồng chí Phan Minh Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên, Tổ phó.

3.  Đồng chí Nguyễn Viết Liễu - Chuyên viên phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên.

4.  Đồng chí Lê Cảnh Việt - Chuyên viên phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên.

5.  Mời đồng chí Đỗ Thị Huỳnh Nga - Chuyên viên phòng Hành chính, lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên.

 

Tổ Biên tập tin, bài:

1.  Đồng chí Vũ Thị Hồng Vĩnh - Chuyên viên chính phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng.

2.  Đồng chí Lê Thị Vân - Chuyên viên chính phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó.

3.  Mời đồng chí Nguyễn Bích Hảo - Phó Trưởng phòng Chuyên mục và Văn nghệ giải trí, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Thành viên.

4.  Đồng chí Kiều Thị Ninh - Chuyên viên chính phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên.

5.  Mời đồng chí Phạm Thành Nam - Biên tập viên, Báo Lâm Đồng, Thành viên.

6.  Đồng chí Hoàng Văn Khôi  - Chuyên viên phòng Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên.

 

Nhiệm vụ của Tổ Biên soạn bộ câu hỏi, Tổ Thư ký, Tổ Biên tập tin, bài:

Tổ Biên soạn bộ câu hỏi:

- Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án cho các tuần thi; mỗi câu hỏi gồm 04 đáp án (A,B,C,D), trong đó chỉ duy nhất 01 đáp án đúng; bộ câu hỏi nằm trong nội dung thi được quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

- Bộ câu hỏi đảm bảo tính chính xác, tính khoa học và mang ý nghĩa tuyên truyền cao.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Cuộc thi khi để xảy ra sự bất hợp lý trong bộ câu hỏi.

 

Tổ Thư ký:

- Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, theo dõi phần mềm Cuộc thi.

- Tổng hợp kết quả của từng tuần thi, Cuộc thi và báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả.

- Chịu trách nhiệm báo cáo đề xuất Ban Tổ chức Cuộc thi về trao giải 03 cá nhân có số lượt thi hàng tuần nhiều nhất; phối hợp Tổ Biên tập tin, bài đề xuất 03 địa phương, đơn vị tổ chức tốt Cuộc thi, có số lượng người tham dự thi trắc nghiệm và có số lượng tin, bài tuyên truyền nhiều nhất, đạt kết quả cao nhất.

- Đảm bảo tính bảo mật, công tâm, khách quan, trung thực về kết quả Cuộc thi.

 

Tổ Biên tập tin, bài:

- Chịu trách nhiệm tổng hợp tin, bài tuyên truyền về Cuộc thi do cá nhân dự thi gửi; thẩm định và gửi Tổ Thư ký đăng tải kịp thời những tin, bài đạt chất lượng lên  trang  chủ  cuộc  thi  timhieunghiquyet.lamdong.gov.vn  và các trang  thông  tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm đánh giá, báo cáo đề xuất Ban Tổ chức Cuộc thi về trao giải tuyên truyền.

Lượt xem: 500