15/07/2024 09:56 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG - KHÓA XI NĂM 2024"

Thông báo

KẾ HOẠCH: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” In trang
08/05/2024 03:14 CH

Thực hiện Chương  trình  công tác Tuyên giáo năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”

Lượt xem: 872
Tệp đính kèm