05/03/2024 04:04 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Thông báo

QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận kết quả xếp giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 In trang
05/01/2024 11:21 SA

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công nhận kết quả xếp giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

 

1. Giải nhất: 01 giải, trị giá 1.500.000 đồng.

- Bà Nguyễn Thị Nga Hương, số điện thoại: 0389565161, Bệnh viện II, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, số dự đoán:10.828 người.

2. Giải nhì: 02 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- Ông Dương Tất Tuấn, số điện thoại: 0969267568, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng, số dự đoán: 10.957 người.

- Ông Đỗ Việt Hữu Khánh, số điện thoại: 0919506619, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, số dự đoán:10.568 người.

3. Giải ba: 03 giải, mỗi giải trị giá 800.000 đồng.

- Bà Bùi Thị Hiên, số điện thoại: 0389538187, Trường tiểu học Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, số dự đoán: 10.567 người.

- Ông Hoàng Văn Thành, số điện thoại: 0919798010, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng, số dự đoán: 10.561 người.

- Ông Đào Văn Hiển, số điện thoại: 0354289366, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, số dự đoán: 11.000 người.

4. Giải khuyến khích: 04 giải, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

- Ông Lê Tuấn Kiệt, số điện thoại: 0966248676, Trường tiểu học Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, số dự đoán: 11.025 người.

- Bà Bơ Nah Ria Ro Da Hạnh, số điện thoại: 0347296450, Trường THCS Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, số dự đoán: 10.526 người.

- Ông Trần Đình Hùng, số điện thoại: 0912063002, Trường THPT Nguyễn Tri Phương, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, số dự đoán: 10.526 người.

- Ông Dương Văn Phương, số điện thoại: 0978503396, Trường THPT Nguyễn Tri Phương, thành phố Bảo Lộc, số dự đoán: 11.035 người.

Lượt xem: 7.352