05/03/2024 04:17 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Thông báo

Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 In trang
12/12/2023 03:48 CH

 

Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; căn cứ Kế hoạch số 61/KH-STP ngày 24/10/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức cuộc thi trục tuyến tim hiểu pháp luật vê Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Sở Tư pháp phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thực thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ https://stp.lamdong.gov.vn/) và Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng (https://pbpl.lamdong.gov.vn/).

Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu vào lúc 9h00’ ngày 18/12/2023.

Thời gian kết thúc Cuộc thi: Kết thúc vào lúc 21h00’ ngày 29/12/2023.

 Để Cuộc thi đạt kết quả, Sở Tư pháp kính đề nghị ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Các Hội: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội cựu chiến binh tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh thông tin, phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Tư pháp (Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, SĐT: 02633.829.346 gặp Đ/c Loan) để được hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ./.

 

Lượt xem: 19.180