05/03/2024 03:48 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Thông báo

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 In trang
12/12/2023 03:37 CH

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Đối tượng tham gia dự thi: Là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

(Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi)

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi: Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến.

Cuộc thi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ https://stp.lamdong.gov.vn/) và Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng (https://pbpl.lamdong.gov.vn/).

3. Đăng ký dự thi

- Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi tại trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ https://stp.lamdong.gov.vn/) và Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng (https://pbpl.lamdong.gov.vn/).

- Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng duy nhất 01 tên đăng nhập dự thi. Tài khoản dự thi được đăng ký và đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc. Thí sinh tham gia dự thi phải khai báo chính xác thông tin cá nhân (họ và tên; đơn vị học tập hoặc công tác; số điện thoại; thuộc huyện, thị, thành đoàn) để xác thực đúng theo đối tượng quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải thưởng. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có hơn 01 tên đăng nhập hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

4. Cách thức thi

- Sau khi đăng nhập tài khoản, thí sinh tham gia trả lời bài thi trắc nghiệm 19 câu hỏi, đồng thời sẽ phải dự đoán số người tham gia thi trực tuyến. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 19 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua, có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

- Mỗi thí sinh (tương ứng với một tên đăng nhập dự thi) chỉ được tham gia thi một lần. Trường hợp tên đăng nhập có quá 1 lượt/thời gian thi sẽ bị loại.

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập Internet làm ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia cuộc thi.

5. Cách thức xét giải

- Người đạt giải là người dự thi có số điểm cao nhất (bảo đảm điều kiện trả lời đúng từ 10 câu trở lên) trong thời gian sớm nhất và có kết quả dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người tham gia Cuộc thi, được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này.

- Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả nêu trên mục này, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn (được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu Cuộc thi).

6. Thời gian thi

- Hệ thống website Cuộc thi mở từ 9h00’ ngày 18/12/2023 và kết thúc vào 21h00’ ngày 29/12/2023. Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ này.    

- Ban Tổ chức sẽ đóng phần mềm vào lúc 21h05’ ngày 29/12/2023. Sau thời gian trên, các thí sinh không thể truy cập và tham gia dự thi.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Căn cứ theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật có tính chất đặc thù, Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích, cụ thể các thí sinh đạt giải được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận kèm hiện vật (nếu có) và mức giải thưởng như sau:

- 01 Giải Nhất: 1.500.000 đồng;

- 02 Giải Nhì: 1.000.000 đồng;

- 03 Giải Ba mỗi giải: 800.000 đồng;

- 04 Giải khuyến khích mỗi giải: 500.000 đồng.

Thời gian tổ chức trao giải thưởng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích tại Cuộc thi theo Giấy mời của Ban Tổ chức.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Tư pháp (Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, SĐT: 02633.829.346) để được hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ./.

Lượt xem: 19.458