03/10/2023 04:14 SA
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Thông báo

Thời gian thi: từ 10h00’ sáng thứ 2 ngày 14/8/2023 đến 09h30’ ngày 11/09/2023 In trang
01/10/2021 03:33 CH

Thời gian thi: Từ 10h00’ sáng thứ 2 ngày 14/8/2023 đến 9h30’ ngày 11/9/2023.

- Tổ chức Cuộc thi hàng tuần bắt đầu từ 10h00’ sáng thứ 2 và kết thúc vào lúc 9h30’ sáng thứ 2 của tuần kế tiếp.

+ Tuần thứ nhất: từ 10h00’ ngày 14/8/2023 đến 09h30’ ngày 21/8/2023.

+ Tuần thứ hai: từ 10h00’ ngày 21/8/2023 đến 09h30’ ngày 28/8/2023.

+ Tuần thứ ba: từ 10h00’ ngày 28/8/2023 đến 09h30’ ngày 04/9/2023.

+ Tuần thứ tư: từ 10h00’ ngày 04/9/2023 đến 09h30’ ngày 11/9/2023.

- Tổ chức chạy thử phần mềm và phát động Cuộc thi vào đầu tháng 8/2023. Tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải vào trung tuần tháng 10/2023.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân trực tiếp tham gia Cuộc thi:

- Mỗi tuần có 10 giải thưởng cá nhân trực tiếp tham gia Cuộc thi, gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.
- Cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.
2. Giải tuyên truyền:
- Cuộc thi có 06 giải thưởng về tuyên truyền, gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba: áp dụng cho cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức không hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền hình viết tin bài tuyên truyền có chất lượng tốt về cuộc thi chung trên toàn tỉnh hoặc tại địa phương, đơn vị mình gửi về Tố Biên tập tin bài cuộc thi. Ngoài ra, các tin bài không đạt giải nhưng đảm bảo chất lượng và thông tin, được duyệt đăng trên chuyên trang Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng https://cchc.lamdong.gov.vn sẽ được nhận chế độ theo quy định.
- Cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.
3. Giải tập thể:
Ban Tổ chức Cuộc thi tham mưu UBND tặng Bằng khen cho 03 đon vị cấp huyện có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất.

 
Lượt xem: 14.764