15/07/2024 08:43 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG - KHÓA XI NĂM 2024"
Thống kê
Đợt thi Tuần 03 (01/07/2024 - 08/07/2024)
STT Địa phương Lượt tham gia
1 Đảng bộ thành phố Đà Lạt 532
2 Đảng bộ thành phố Bảo Lộc 5.089
3 Đảng bộ huyện Lạc Dương 237
4 Đảng bộ huyện Đức Trọng 1.377
5 Đảng bộ huyện Đơn Dương 522
6 Đảng bộ huyện Lâm Hà 720
7 Đảng bộ huyện Đam Rông 792
8 Đảng bộ huyện Di Linh 376
9 Đảng bộ huyện Bảo Lâm 2.654
10 Đảng bộ huyện Đạ Huoai 743
11 Đảng bộ huyện Đạ Tẻh 4.009
12 Đảng bộ huyện Cát Tiên 3.284
13 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 1.023
14 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh 650
15 Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 51
16 Đảng bộ Công an tỉnh 319
17 Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt 123
18 Đảng bộ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt 44
19 Cơ quan, đơn vị, địa phương Khác 1.646
Tổng cộng 24.191
Thời gian còn lại của cuộc thi Tuần 04
: : :
ngày giờ phút giây