29/05/2024 03:38 CH
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG - KHÓA XI NĂM 2024"

Thống kê
Đợt thi Tuần 02 (14/05/2024 - 21/05/2024)
STT Địa phương Lượt tham gia
1 Đảng bộ thành phố Đà Lạt 0
2 Đảng bộ thành phố Bảo Lộc 0
3 Đảng bộ huyện Lạc Dương 0
4 Đảng bộ huyện Đức Trọng 0
5 Đảng bộ huyện Đơn Dương 0
6 Đảng bộ huyện Lâm Hà 0
7 Đảng bộ huyện Đam Rông 0
8 Đảng bộ huyện Di Linh 0
9 Đảng bộ huyện Bảo Lâm 0
10 Đảng bộ huyện Đạ Huoai 0
11 Đảng bộ huyện Đạ Tẻh 0
12 Đảng bộ huyện Cát Tiên 0
13 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 0
14 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh 0
15 Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0
16 Đảng bộ Công an tỉnh 0
17 Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt 0
18 Đảng bộ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt 0
Tổng cộng 0
Thời gian còn lại của cuộc thi Tuần 03
: : :
ngày giờ phút giây