26/03/2023 06:25 SA
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2022
Thống kê
Đợt thi Tuần 04 (07/11/2022 - 14/11/2022)
STT Địa phương Lượt tham gia
1 Sở, Ban, Ngành, Mặt trận, Đoàn thể, ĐV sự nghiệp cấp tỉnh 662
2 Tp. Đà Lạt 1.269
3 Tp. Bảo Lộc 3.640
4 Huyện Lạc Dương 458
5 Huyện Đức Trọng 368
6 Huyện Đơn Dương 1.207
7 Huyện Lâm Hà 3.190
8 Huyện Đam Rông 793
9 Huyện Di Linh 1.349
10 Huyện Bảo Lâm 1.210
11 Huyện Đạ Huoai 1.073
12 Huyện Đạ Tẻh 2.769
13 Huyện Cát Tiên 1.213
Tổng cộng 19.201
Chưa có đợt thi
: : :
ngày giờ phút giây

Thông báo

Kết quả Tuần thi 4 Cuộc thi tìm hiểu về CCHC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Từ 10h00 ngày ... Xem thêm
Kết quả Tuần thi 3 Cuộc thi tìm hiểu về CCHC và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm ... Xem thêm
Kết quả Tuần thi 2 Cuộc thi tìm hiểu về CCHC và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm ... Xem thêm
Kết quả Tuần thi 1 Cuộc thi tìm hiểu về CCHC và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm ... Xem thêm
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn ... Xem thêm