28/05/2022 04:54 SA
CUỘC THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021

Chưa có đợt thi
: : :
ngày giờ phút giây
Thống kê
Đợt thi Tuần 04 (22/11/2021 - 29/11/2021)
STT Địa phương Lượt tham gia
1 Sở, Ban, Ngành, Mặt trận, Đoàn thể, ĐV sự nghiệp cấp tỉnh 2.797
2 Tp. Đà Lạt 1.287
3 Tp. Bảo Lộc 735
4 Huyện Lạc Dương 359
5 Huyện Đức Trọng 1.830
6 Huyện Đơn Dương 2.103
7 Huyện Lâm Hà 477
8 Huyện Đam Rông 447
9 Huyện Di Linh 1.136
10 Huyện Bảo Lâm 304
11 Huyện Đạ Huoai 6.222
12 Huyện Đạ Tẻh 11.067
13 Huyện Cát Tiên 10.887
Tổng cộng 39.651

Thông báo

Kết quả cuộc thi tìm hiểu về CCHC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tuần thi 4: từ 10h00 ngày ... Xem thêm
Kết quả cuộc thi tìm hiểu về CCHC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tuần thi 3: từ 10h00 ngày ... Xem thêm
Kết quả cuộc thi tìm hiểu về CCHC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tuần thi 2: từ 10h00 ngày ... Xem thêm
Kết quả cuộc thi tìm hiểu về CCHC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tuần thi 1: từ 10h00 ngày ... Xem thêm
Thời gian thi 4 tuần, Bắt đầu từ ngày 01/11/2021 đến ngày 29/11/2021. Xem thêm